SENIORMED

GRANICA

OSTOJA

STARA WIEŚ

CMiR

ŚWIĘTA LIPKA

D.S. MAGNOLIA

LĘBORK

REZYDENCJA RYDZ

KUDOWA - ZDRÓJ

D.S. HILARIS

PUCK

ZŁOTE LIŚCIE

ZARZECZE

VILLA SENIORA

RZESZÓW

DOM SENIORA

DRACHOWO

Standardy opieki senioralnej

 

Oczekiwania co do standardów opiekuńczych często determinują zakres poszukiwań właściwego ośrodka. Zagadnienia długoterminowej opieki senioralnej dotyczą bowiem zarówno osób fizycznie zdrowych, jak i osób przewlekle chorych.

Przeglądając strony internetowe domów seniora lub domów opieki, prawie wszędzie znajdziemy informacje o zapewnieniu serdecznej i troskliwej opieki, gwarantowanej ciszy i spokoju, odpowiednio dobranym personelu.

Równie często umieszcza się w treści stron sformułowanie wyjęte prosto z Ustawy: o wolności, intymności, godności i poczuciu bezpieczeństwa.

 

Na jakie standardy możemy liczyć w praktyce i gdzie znajdziemy wzorzec?

 

Tu mamy kłopot, gdyż nie funkcjonuje w Polsce żaden wzorzec odnoszący się do standardów opiekuńczych. Nie mamy więc materiału w oparciu o który można dokonywać porównań. Nie mamy też żadnego spójnego systemu szkolenia personelu i wyznaczników selekcyjnych przy doborze osób mających uczestniczyć w sprawowaniu czynności i zadań opiekuńczych. Nie istnieje coś takiego, jak kodeks dobrych praktyk. To poważny kłopot, ale należy sądzić, że wraz z rozwojem tej sfery usług sytuacja wymusi opracowanie i wprowadzenie do praktyki obowiązujących standardów. Chociażby w pierwszym rzędzie po to, aby wyeliminować firmy niekompetentne, oparte mentalnie o bezwartościowe wzorce rodem z ubiegłego wieku.

Spójrzmy więc, jak to robią inni.

 

Swedish Care International - szwedzka organizacja, aktywna międzynarodowo, opracowująca oraz wdrażająca szwedzkie standardy opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Podstawowym celem jej wielopłaszczyznowych działań jest dostarczanie gotowych wzorców postępowania z osobami starszymi oraz kreowanie medelowych warunków sprawowania opieki, wraz z implementowaniem ich do praktycznych działań opiekuńczych.

Teoretyczny i praktyczny model jest oparty o filozofię opieki z Stiftelsen Silviahemmet i bazuje na doświadczeniu, kształceniu osób zarządzających i personelu, wymianie informacji i opracowywaniu najlepszych metod opiekuńczych.
Od 2006 roku przeszkolono ponad 80 000 ludzi w kwestiach opieki nad osobami starszymi i z demencją w 8 różnych krajach. SCI współpracuje również z wybranymi partnerami, którzy mogą rekomendować na obszarze swoich krajów produkty i usługi przyczyniające się do poprawy warunków opieki.

 

 

Certyfikacja i akredytacja

 

System szkoleń i praktyk odbywanych w SCI jest finalizowany nadaniem certyfikatów i akredytacji. Dokumenty te poświadczają, że ich posiadacz - świadczeniodawca usług opiekuńczych - zainwestował w rozwój zawodowy swojego personelu, ukierunkowany na zapewnienie najwyższej jakości życia osobom cierpiącym na demencję, niezależnie od stopnia nasilenia choroby.

Zapewnieniem tym w kwestiach edukacyjnych i informacyjnych objęte są również rodziny i osoby najbliższe seniorów.

 

Certyfikaty są monitorowane i odnawiane. Oznacza to, że w okresie ich ważności zakres gwarantowanych funkcji podlega kilkakrotnie kontroli, natomiast zamiar odnowienia ważności certyfikatów jest warunkowany koniecznością dalszego odbywania szkoleń.

 

Systemowi patronuje Jej Królewska Mość Szwecji Silvia.

 

Jedynym, jak dotąd, posiadaczem certyfikatu SCI w Polsce jest otwocki Dom Opieki "Józefina", prowadzony przez firmę Care Experts.

 



 

 

Pomocna Dłoń - Barbara Damer

ul. Ignacego Paderewskiego 12

81-410 Gdynia

tel. +48 58 717 17 77, 794 777 479

kontakt@opiekaseniora.com

http://www.opiekaseniora.com

 

 

 

Servitum - Profesjonalna Opieka
ul. Urzędnicza 39/7
Kraków

tel. 533 336 789

biuro@servitum.pl

http://www.servitum.pl

dom seniora, domy opieki, senior opieka, prywatny dom seniora, opieka domowa, opieka nad starszymi, lista domów seniora

PartnerzyPolityka prywatnościReklamaKontakt